Informacija perkantiems

TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos.
* Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje „Daivos dirbtuvėlė” susijusios nuostatos.
*Internetinė parduotuvė priklauso Daivai Vaitkūnienei, veikiančiai pagal individualos veiklos pažymą nr 592653, adresu Vilties 14; Stabintiškių km, Kaišiadorių raj LT56406
* Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
* Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti”.

2. Asmens duomenų apsauga.
* Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje „Daivos dirbtuvėlė”, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefoną ir elektroninio pašto adresą.
* Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
* Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
* Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
* Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.
* Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, „Daivos dirbtuvėlė” turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
* Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją apie tai el.paštu ar telefonu.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
* Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės „Daivos dirbtuvėlė” teikiamomis paslaugomis.
* Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.
* Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
* Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
* Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
* Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
* Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi „Daivos dirbtuvėlė” teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
* Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM
* Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos.
* Individualūs užsakymai pradedami gaminti,  tik gavus apmokėjimą.
* Užsakymai atliekami per 5 dienas, priklausomai nuo užsakymų apimties gali trukti iki 10 dienų. Apie atlikimo terminą klientai yra informuojami užsakymo derinimo metu.
* Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

6. Prekių pristatymas.
*Prekės yra siunčiamos Lietuvos paštu registruota siunta arba LPexpress paštomatais.

*Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
* Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, ir jas paima kitas asmuo, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
* Prekės Pirkėjui išsiunčiamos, kaip yra pagaminami po apmokėjimo. Užsakymai atliekami per 5 dienas, priklausomai nuo užsakymų apimties gali trukti iki 10 dienų. Apie atlikimo terminą klientai yra informuojami užsakymo derinimo metu.
* Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
* Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
* Įrodymus privalo Pirkėjas pateikti el. paštu Pardavėjui pažeisto siuntinio ir/arba prekės (-ių) nuotraukas.
*Klientui neatsiėmus siuntos pašte ar terminale ir tokiai siuntai grįžus pas mus – PINIGAI NĖRA GRĄŽINAMI

7. Prekių grąžinimas
* Atsisakyti užsakymo negalioja  prekėms, kurios buvo specialiai pagamintos pagal  specialius Pirkėjo  nurodymus,

8. Informacija.
*Visi internetinėje parduotuvėje „Daivos dirbtuvėlė” parduodamų prekių duomenys, kaina, išmatavimai, atliekamo užsakymo terminai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
*Parduotuvėje pateikta gaminių nuotraukos yra pavyzdinės. Kiekvienas užsakymas yra derinamas su pirkėju (spalva, tekstas, dizainas, kiekis, pakuotė)
*Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.
* Pardavėjas internetinėje parduotuvėje „Daivos dirbtuvėlė” gali organizuoti įvairias akcijas, išpardavimus ir pasiūlymus.
* Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
* Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
* Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.
* Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

Šios Taisyklės sudarytos remiantis LR Civilinio kodekso 6.228-10 str.

 

Dėl užsakymų galite kreiptis:

El.paštu: daivosdirbtuvele@gmail.com

Telefonu:  868831978

Pirkinių krepšelis